Megjelent a Kommentár 2007/4. számában  
Válság és politikai filozófia: politikai bölcselet vagy politikai tudás

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.