negyedévente megjelenő, közéleti és kulturális folyóirat
ISSN 1787-6974

Főszerkesztő: Békés Márton
Szerkesztők: L. Simon László, Szalai Zoltán
Szerkesztőbizottság: Czibere Károly, Dezső Tamás, Hegedűs Zoltán, Karácsony András, Lánczi András
Állandó munkatársak: Czopf Áron, Veszprémy László Bernát
Szerkesztőségi titkár: Tóth Réka Kamilla
Lapterv, tördelés: Arany Imre - Layout Factory

Kiadja a Kommentár Alapítvány
Székhely: 8252 Balatonszepezd, Petőfi utca 28/a.
Postacím: 1241 Budapest, Pf. 70.
E-mail: titkarsag@kommentar.info.hu

Nyomdai előállítás: Kapitális Nyomda, 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14.

A lap megvásárolható a Lapker Zrt. elárusítóhelyein. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága VIII. kerület Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető postán, kézbesítőnél, e-maiben: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: +36 1 303 3440, valamint az előfizetés lapfülön jelzett módon a kiadónál.