Megjelent a Kommentár 2008/4. számában  
A kreatív osztály szárnylása?

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.