Megjelent a Kommentár 2008/4. számában  
A szkepszis az új lázadás - Copenhagen Consensus Center

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.