Megjelent a Kommentár 2009/2. számában  
Bölcsesség és tudás között: a kreativitás politikája a posztkommunista világban

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.