Megjelent a Kommentár 2013/5. számában  
Transzszuverén nemzetstratégia: A plebejus konzervativizmus és a határon túli magyar kisebbségek

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.