Megjelent a Kommentár 2017/1. számában  
A magyar politikai fejlődés írói - Szekfű Gyula, Babits Mihály és Joó Tibor

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.