Megjelent a Kommentár 2017/1. számában  
Autoritás és hatalom - a tekintély válsága és hanyatlása a demokráciában

Az írás teljes szövege a mellékelt pdf dokumentumban olvasható.